Nawigacja

Informacja dla Rodziców dotycząca procedur na odległość w klasach I - III

Informacja dla Rodziców dotycząca procedur kształcenia na odległość w klasach 1-3

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem COVID-19, od 25.03.2020 w naszej szkole będą obowiązywały procedury dotyczące kształcenia na odległość.

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest niestandardowa, wymagająca wiele wysiłku zarówno od Państwa, dzieci oraz nauczycieli. Wzajemne zrozumienie, wsparcie przyczyni się, iż łatwiej uda nam się przejść przez ten trudny dla wszystkich czas.

 

 • Od środy 25 marca nauczyciele/ wychowawcy będą przesyłać codziennie do godziny 10-tej za pośrednictwem e-maili na adresy mailowe Państwa lub uczniów materiały do lekcji wraz z instrukcjami  według planu ucznia na każdy dzień uwzględniającymi możliwości psychofizyczne, organizacyjne, techniczne, zasady bezpieczeństwa dziecka w sieci oraz higienę jego pracy.
 •  Dodatkową formą nauczania pozostaje na stronie szkoły zakładka „Nauczanie zdalne”, która ma służyć do bieżącego informowania o tematyce i działaniach podjętych w danym dniu.

 

 • Nauczyciele uczący w klasach 1-3 przekazują informacje rodzicom zgodnie z procedurami kształcenia na odległość. Wychowawcy klas za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przekazywać rodzicom informacje, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu pod opieką rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyła, jakie fragmenty lub strony ćwiczeń lub podręcznika powinno dziecko wypełnić lub przeczytać samodzielnie bądź pod nadzorem rodzica.

 

 • W sytuacji, gdy dziecko/rodzic nie posiada dostępu do poczty elektronicznej istnieje możliwość przekazywania informacji, pracy poprzez mms/aplikację Messenger.

 

 • Prosimy Państwa o regularne odczytywanie wiadomości i przekazywanie ich dzieciom lub umożliwienie dzieciom odczytywanie wiadomości skierowanych na Państwa pocztę. 
 • Nauczyciele będą monitorować proces nauczania za pośrednictwem  poczty elektronicznej/Messenger/mms poprzez przekazywanie wskazówek, kontrolę zadawanych prac, kontakt  on-line z Państwa dziećmi i Państwem.
 • Po powrocie do szkoły uczniowie są zobowiązani do przekazania swoich ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych z określoną datą obowiązkowych prac w okresie zdalnego nauczania.
 • W każdy wtorek i czwartek w godzinach 9.00 - 12.00  lub 15-18 będziecie Państwo/dzieci przysyłać na email/mms/wcześniej  wyznaczone prace w formie załączników (zdjęcia).
 • W tym celu każdy nauczyciel udostępni Państwu swój adres poczty elektronicznej, umożliwi to przesyłanie w załącznikach wykonanych prac i ułatwi kontakt.
 • Wątpliwości i zapytania odnośnie zadawanych prac proszę kierować bezpośrednio do nauczyciela danego przedmiotu drogą mailową,  informacje zwrotne będą wysyłane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 12.
 • W każdą środę w godzinach od 16 do 17 możliwe będą indywidualne kontakty i konsultacje (kontakt telefoniczny, e-maile, media społecznościowe) z wychowawcą.

 

Prosimy o codzienne odczytywanie wiadomości.

Liczymy, że będą Państwo motywować dzieci do systematycznej pracy i wkrótce cała społeczność szkolna wróci do naszej szkoły.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje różne platformy oświatowe, gdzie są gotowe lekcje, ćwiczenia, filmy edukacyjne itp. Oto kilka z nich: www.gov.pl/zdalnelekcje; www.e-podreczniki.pl; www.cke.gov.pl;  pasma edukacyjne w TVP, TVP ABC i TVP Kultura; www.Lektury.gov.pl;  www.ose.gov.pl

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
  99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
 • 24 351-20-47

Galeria zdjęć