Nawigacja

Szkoła Podstawowa

Historia szkoły

Z kart historii naszej szkoły

Każdy odchodzący dzień pozostawia po sobie niezatarte ślady...

 

        

             Szkoła Nr 2 rozpoczyna swą działalność 3 września 1945 roku w lokalu  byłej szkoły żydowskiej przy ulicy Strzeleckiej 3. Kierownikiem zostaje Stanisław Stachura, a do pomocy na 11 etatów wakatów ma dwie osoby. Szkoła liczy wówczas 526 uczniów, „aż” trzy sale lekcyjne i dwie sale przy ulicy Narutowicza 73. Można więc sobie wyobrazić jakimi warunkami nauki i pracy dysponuje „na starcie”.

           W roku  szkolnym 1948/49 obowiązki kierownika placówki powierzone zostają pani Marii Manieckiej. Nauka prowadzona jest w systemie trójzmianowym od godz. 8.00 do godz. 20.30. Dużą ulgę sprawia przyznanie szkole parteru w nowo oddanym budynku  szkoły przemysłowej. Mimo pewnej poprawy warunki pracy i nauki nadal są bardzo trudne. Jednak kształcenie i wychowanie w szkole trwa. Organizacje młodzieżowe działają coraz prężniej, powstają nowe koła zainteresowań. O uczniach Szkoły Podstawowej Nr 2 mówi się coraz częściej i z coraz większym uznaniem.

            W związku z hasłem Władysława Gomułki  Uczczenie Tysiąclecia Państwa Polskiego budową 1000 szkół - pomników, przystąpiono do budowy Szkoły Nr 2 w Żychlinie, jako Szkoły Tysiąclecia.

        

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego  pod budowę szkoły miała miejsce w Żychlinie dnia 28 kwietnia 1963 r.

                                                  

AKT EREKCYJNY BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻYCHLINIE 

POMNIK TYSIĄCLECIA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W ŻYCHLINIE

 POWIATU KUTNOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDŻKIEGO

 

          "Działo się dnia 28 kwietnia 1963 roku w okresie obchodów Międzynarodowego Święta Pracy, kiedy w Polsce Ludowej I-szym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka, Przewodniczącym Rady Państwa i Przewodniczącym Ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Budowy Szkól Aleksander Zawadzki, Premierem Józef Cyrankiewicz, Prezesem Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego I Marszałkiem Sejmu – Czesław Wycech, Ministrem Oświaty – Wacław Tułodziecki, I-szym Sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Rady Narodowej – Franciszek Grocholski, Przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Komitetu Funduszu Budowy Szkół – Jerzy Pryma, Kuratorem Okręgu Szkolnego – Jerzy Wachnik, I-szym Sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR – Mieczysław Gajewski, Przewodniczącym Powiatowego Komitetu FJN w Kutnie – Edward Dębicki, Przewodniczącym Prezydium Powiatowego Rady Narodowej w Kutnie – Walenty Badzyński, Przewodniczącym Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół – Władysław Krupniewski, Inspektorem Szkolnym w Kutnie – Józef Dąbrowski, I-szym Sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR i Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Szkół Tysiąclecia w Żychlinie – Stanisław Wierzbicki. Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żychlinie – Mirosław Rądziejewski, Przewodniczącym Miejskiego Komitetu FJN – Józef Ceglarz, Kierownikiem Szkoły NR 2 w Żychlinie – Maria Maniecka.

        Starającym się o budowę szkoły, która jest Szkołą – Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego byli: Powiatowy i Miejski Komitet FJN i Społeczny Komitet Budowy Szkół 1000-lecia, Zakłady Pracy oraz Społeczeństwo Miasta Żychlina. Prowadzącym budowę – Powiatowy Inspektorat Inwestycji, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie, którego kierownikiem jest Stefan Seges, wykonawcą Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Kutnie, którego dyrektorem jest inż. Zygmunt Cieplewski.

       W obecności Władz Państwowych i miejskich Społeczeństwo Miasta Żychlina i okolic oraz delegacja miasta Drezdenko pow. Strzelce Krajeńskie, stwierdza się dla upamiętnienia potomnym, że budynek Szkoły Tysiąclecia jest wzniesiony ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół, którego koszt wraz z mieszkaniami dla dwóch sił nauczycielskich wynosi 6 milionów zł umożliwiając nauczanie około 700 dzieci w zakresie 8 klas szkoły podstawowej.

Żychlin, dnia 28 kwietnia 1963 roku"

 

         Wreszcie nadchodzi długo oczekiwana chwila. Po wielu staraniach i pracy 27 września 1964 roku młodzież przekracza progi nowej szkoły – Szkoły Tysiąclecia. Tu czeka osiemnaście klaso-pracowni, przestronne korytarze, sala gimnastyczna z zapleczem, gabinet lekarski i dentystyczny, jadalnia, duże szatnie oraz dwa mieszkania dla nauczycieli.

         Mijają lata, powtarzają się uroczystości, imprezy, wycieczki, zmienia się kadra pedagogiczna, podnosząca swoje kwalifikacje i specjalizacje. Z każdym rokiem szkolnym przybywa dyplomów, pucharów, nagród. Jest to efekt mozolnej i ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli.

        W roku 1966 młodzież żegna panią  Marię Maniecką, odchodzącą na emeryturę, jej stanowisko przejmuje pan Romuald Justyński, piastując je do roku 1976. W tymże roku na stanowisko dyrektora powołana zostaje pani Irena Janicka. Na emeryturę odchodzi w 1980 roku. Po niej godność dyrektora obejmuje pan Jerzy Czajkowski, aż do roku 1999, kiedy to w wyniku pierwszego w historii konkursu, funkcję dyrektorską powierza się panu Piotrowi Wysockiemu, sprawującemu ją do dziś.

      Od  dnia 1 września 2006 r. powołany został Zespół Szkolno-Przedszkolny, w skład którego wchodzą: SzkołaPodstawowa Nr 2 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żychlinie.

    We wrześniu 2008 r. oddane zostało do użytku przy szkole wielofunkcyjne boisko sportowe. Ale to nie jedyne zmiany na lepsze. Została również wymieniona bardzo już wysłużona stolarka okienna i drzwiowa. 

   Zewnętrzny wygląd Zespół Szkolno - Przedszkolny zmienił w roku następnym tj. 2009, kiedy to dokonano termomodernizcji budynku.

 Zapraszamy do galerii fotografii - Szkoła dawniej... - https://zspzychlin.edupage.org/photos/?gallery=20&photo=album

Zespół Szkolno-Przedszkolny dziś... - https://zspzychlin.edupage.org/photos/?gallery=179&photo=album

 

Świetlica

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć