Nawigacja

Partners


Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47
Wtorek 25.02.2020

Statistics

liczba odwiedzin: 860568

 

Witamy na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Żychlinie.


 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

z dnia 03.02. 2020 r.

o rekrutacji dzieci do klasy pierwszej w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

                           

podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) , ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ,1954, 1985, 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz zarządzenia nr 4/20 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 stycznia 2020r.

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Jana Pawła II   w Żychlinie  informuje, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej , do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzona w szkole w  terminie od 10 lutego 2020 roku do 21 lutego 2020 roku.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców w terminie od 10 lutego 2020 roku do 21 lutego 2020 roku  w sekretariacie szkoły.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie  należą ulice, miejscowości, sołectwa :

a) miasto Żychlin ulice: Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Narutowicza od nr 69 do nr 102, Łąkowa, Prusa, inż. Zygmunta Okoniewskiego, Sienkiewicza, Waryńskiego, Żeromskiego, Spacerowa, Tuwima, Fabryczna,

b) miejscowości: Wola Popowa ulice Budzyńska, Polna, Żeromskiego,

c) sołectwa: Budzyń, Grabie, Zgoda (miejscowości: Zgoda, Śleszynek, Oleszcze), Kruki (miejscowości:Kruki, Zarębów, Balików), Tretki (Tretki, Gajew, Dzwonków, Stanisławów).

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie mogą być przyjęte na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wnioski rodzice składają  w terminie od 10 lutego 2020 roku do 21 lutego 2020 roku w sekretariacie szkoły.

Druki  można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zspzychlin.edupage.org .

 

Żychlin, dn. 03.02.2020r.                                                               

Dyrektor

mgr Renata Durka

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

z dnia 3.02.2020r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021

 

podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 4/20 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 10.02.2020 roku do 21.02.2020 roku.

Liczba wolnych miejsc wynosi:

dzieci 3 - 4 - 5 - 6 – letnie: 42 miejsca.

Zgodnie z art. 153 w ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 108 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

 

Żychlin, dnia 03.02.2020r.                                                                

Dyrektor

mgr Renata Durka

 

 


 W skład zespołu wchodzi Przedszkole Nr2  i Szkoła Podstawowa Nr2.

Jesteś uczniem naszej szkoły?

Jesteś Rodzicem?

Może zastanawiasz się nad wyborem szkoły dla Twojego dziecka?

A może kiedyś sam tu uczęszczałeś i jesteś ciekawy, co się zmieniło?

Każdy znajdzie tu ciekawe i przydatne informacje

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej strony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć