Nawigacja

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie z dnia 14 marca 2018r. Zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22.01.2018 r. Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie z dnia 29.01.2018 r. Dokumenty do pobrania

Rekrutacja - Przedszkole Nr 2

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie z dnia 14 marca 2018r.

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

z dnia 14 marca 2018 r.

o liczbie wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej w przedszkolu w roku szkolnym 2018/19 

 

podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) , ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ,1954, 1985, 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz zarządzenia nr 6 /18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 stycznia 2018r.

 

       Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II   w Żychlinie  informuje, że nabór uzupełniający do przedszkola w roku szkolnym 2018/19 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w  terminie od 20 marca 2018 roku  do  30 marca 2018 roku.

Liczba wolnych miejsc wynosi:

2 miejsca w grupie dzieci 3- letnich,

3 miejsca w grupie dzieci 3-4 letnich,    

ogółem 5 miejsc.

 

Żychlin, dnia 14.03.2018r.                                                               mgr  Piotr Wysocki

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć