Nawigacja

Świetlica, Biblioteka

Procedura postępowania w sprawie zapewnienia opieki w dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Procedura postępowania w sprawie zapewnienia opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 

1.W dni wolne od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego) szkoła może zapewnić opiekę uczniom, na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.

 

2.Rodzice/opiekunowie dzieci składają pisemną informację u wychowawcy najpóźniej dwa dni przed dniem wolnym.

 

3.Wychowawca przekazuje informację do dyrektora szkoły wraz z danymi ucznia.

 

4.W tym dniu uczniowie zgłoszeni przez rodziców/opiekunów przebywają na świetlicy pod opieką wyznaczonych nauczycieli.

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć