Nawigacja

Świetlica, Biblioteka

Procedura postępowania w sytuacji nie odebrania dziecka ze Świetlicy po godzinach jej pracy

Procedura postępowania w sytuacji nie odebrania dziecka                     ze świetlicy po godzinach jej pracy.

 

1. W przypadku nie odebrania dziecka przez rodziców/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną ze świetlicy szkolnej do godziny 15.30 należy:

a. skontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami;

b. zapewnić bezpieczeństwo i opiekę dziecku;

c. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka należy zawiadomić policję;

d. wychowawca świetlicy sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

2. Wychowawca świetlicy lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

3. Każde spóźnienie jest odnotowywane.  Powtarzające się  spóźnienia mogą skutkować rozmową z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym  oraz podjęciem adekwatnych do sytuacji działań.

 

4. W przypadku powtarzających się sytuacji nieodbierania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie, w stosunku do rodziców/opiekunów prawnych  zostaną podjęte odpowiednie działania, np. powiadomienie Sądu Rodzinnego.

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć