Nawigacja

klasa III B

ŚRODA 25.03.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Temat : Od kałuży do oceanu .

Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,,Gdybym miał batyskaf''

Łączenie w pary rzeczowników z przymiotnikami .

Stopniowanie przymiotników. 

Jednostki objętości płynów - powtórzenie .

Rozwiązywanie zadań z treścią.

GRY I ZABAWY LOGICZNE

 

JĘZYK ANGIELSKI

  Temat:   Meal times - utrwalanie nazw jedzenia oraz czasownika "like"/"don't like".

 

CZWARTEK 26.03.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

W KRAINIE TYSIĄCA JEZIOR

Temat dnia: Zakręć kran.

 - czytanie bloga klasowego z podręcznika

 - sposoby oszczędzania wody

 - wyszukiwanie poznanych części mowy w tekście bloga klasowego

 - gimnastyka oka i języka

JĘZYK ANGIELSKI

What's the time? Podawanie godzin.

RELIGIA

Szczere wyznanie grzechów.

 

PIĄTEK 27.03.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

W KRAINIE TYSIĄCA JEZIOR

Temat: Od kałuży do oceanu

 - czytanie ze zrozumieniem tekstu "Od kałuży do oceanu"

 - poszerzanie informacji o wodach słonych i słodkich

 - wyrazy z "h" i "ch"

 - jednostki objętości.

Zajęcia komputerowe - lekcja programowania "Nadeszła wiosna"

INFORMATYKA

Zajęcia komputerowe - lekcja programowania "Nadeszła wiosna"

RELIGIA

Zadośćuczynienie – naprawiamy to, co było złe.

 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Witaj wiosno!

Temat dnia: Jak zasiać wiosenną radość?

Czytanie ze zrozumieniem wiersza Natalii Usenko „Pobudka”.

Wyszukiwanie w tekście wyrazów, wyrażeń i zwrotów nazywających oznaki wiosny.

Ćwiczenia utrwalające pisownię przeczenia nie z rzeczownikami.

Zabawa ruchowa „Wiosenne porządki”.

Dostrzeganie rytmów w środowisku naturalnym, sztuce użytkowej i wytworach człowieka.

Zapoznanie się z wiadomościami na temat walca.

 

 

 

 

 

WTOREK 31.03.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Krąg tematyczny: Witaj, wiosno!

Temat dnia: Ruchy Ziemi

Czytanie ze zrozumieniem tekstów: „Układ Słoneczny”, „Ruch obrotowy Ziemi”, „Ruch obiegowy Ziemi”.

Podpisywanie planet Układu Słonecznego.

Uzupełnianie tabeli informacjami na temat ruchu obrotowego i ruchu obiegowego Ziemi.

Wysłuchanie piosenki o Układzie Słonecznym.

Przeliczanie jednostek czasu zegarowego

 

 

 

 

 

ŚRODA 01.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Krąg tematyczny: Witaj, wiosno! 
Temat dnia: Ruchy Ziemi - Tropiciele Wiedzy - ,,Zaginione pory roku"
1. Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,,Zaginione pory roku".

2. Wykonanie portretu marzanny z wykorzystaniem nalepek.

3. Uzupełnianie opisu z lukami wyrazami w odpowiedniej formie.

4. Ćwiczenia ortograficzne - pisownia wyrazów z h i ch 

5. Sekunda - jednostka czasu, porównywanie jednostek czasu.

GRY I ZABAWY LOGICZNE

Gry planszowe - rozgrywki rodzinne

JĘZYK ANGIELSKI

Ćwiczenia utrwalające określanie godzin.

 

CZWARTEK 02.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

What time do you have breakfast? –  Zadawanie pytań o pory posiłków oraz udzielanie na nie odpowiedzi

RELIGIA

Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy-Niedziela Palmowa

 

PIĄTEK 03.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATYKA

 

 

RELIGIA

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK 07.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA 08.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRY I ZABAWY LOGICZNE

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć