Nawigacja

klasa III A

ŚRODA 25.03.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Temat dnia: Nad jeziorami.

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Poznawanie informacji o życiu zwierząt i roślin w jeziorach.

Zapisywanie przykładów nazw ptaków i roślin występujących w strefie przybrzeżnej jeziora.

Tworzenie opisu ryby słodkowodnej wybranej z atlasu ryb lub podręcznika z wykorzystaniem podanego słownictwa.

Doskonalenie dodawania i odejmowania wyrażeń dwumianowanych: kilogramy, dekagramy i gramy.

JĘZYK ANGIELSKI

Meal times - posiłki w ciągu dnia.

RELIGIA

Szczere wyznanie grzechów.

 

CZWARTEK 26.03.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Temat dnia : Od kałuży do oceanu.

 Przeczytanego ze zrozumieniem fragmentu tekstu Łukasza Wierzbickiego Gdybym miał batyskaf z książki Ocean to pikuś.

 Łączenie  w pary rzeczowników z przymiotnikami na podstawie tekstu Gdybym miał batyskaf.

Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

Czytanie ze zrozumieniem informacji o wodach słonych i słodkich w tekście Od kałuży do oceanu. Poszerzanie wiadomości o zbiornikach wodnych i ich znaczeniu.

Jednostki objętości płynów: ćwierć litrapół litralitrpółtora litra – powtórzenie.

Wykonanie makiety jeziora z materiałów dostępnych w domu.

 

 

 

 

 

PIĄTEK 27.03.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

W KRAINIE TYSIĄCA JEZIOR

Temat dnia: Zakręć kran.

 - czytanie bloga klasowego z podręcznika

 - sposoby oszczędzania wody

 - wyszukiwanie poznanych części mowy w tekście bloga klasowego

 - gimnastyka oka i języka

 Elementy kodowania na stronie code.org.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Ćwiczenia relaksacyjne

INFORMATYKA

Elementy kodowania na stronie code.org.

 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Witaj wiosno!

Temat dnia: Jak zasiać wiosenną radość?

Czytanie ze zrozumieniem wiersza Natalii Usenko „Pobudka”.

Wyszukiwanie w tekście wyrazów, wyrażeń i zwrotów nazywających oznaki wiosny.

Ćwiczenia utrwalające pisownię przeczenia nie z rzeczownikami.

Zabawa ruchowa „Wiosenne porządki”.

Dostrzeganie rytmów w środowisku naturalnym, sztuce użytkowej i wytworach człowieka.

Zapoznanie się z wiadomościami na temat walca.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Proste ćwiczenia do wykonania w domu

GRY I ZABAWY LOGICZNE  

RELIGIA

Czym jest Msza Święta?

 

WTOREK 31.03.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Krąg tematyczny: Witaj, wiosno!

Temat dnia: Ruchy Ziemi

Czytanie ze zrozumieniem tekstów: „Układ Słoneczny”, „Ruch obrotowy Ziemi”, „Ruch obiegowy Ziemi”.

Podpisywanie planet Układu Słonecznego.

Uzupełnianie tabeli informacjami na temat ruchu obrotowego i ruchu obiegowego Ziemi.

Wysłuchanie piosenki o Układzie Słonecznym.

Przeliczanie jednostek czasu zegarowego

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Ćwiczenia koordynacyjne z piłką-

JĘZYK ANGIELSKI

What time do you have breakfast? Zadawanie pytań o pory posiłków i udzielanie odpowiedzi.

 

ŚRODA 01.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Krąg tematyczny: Witaj, wiosno! 
Temat dnia: Ruchy Ziemi - Tropiciele Wiedzy - ,,Zaginione pory roku"
1. Czytanie ze zrozumieniem tekstu ,,Zaginione pory roku".

2. Wykonanie portretu marzanny z wykorzystaniem nalepek.

3. Uzupełnianie opisu z lukami wyrazami w odpowiedniej formie.

4. Ćwiczenia ortograficzne - pisownia wyrazów z h i ch 

5. Sekunda - jednostka czasu, porównywanie jednostek czasu.

JĘZYK ANGIELSKI

My meal times- Moje pory posiłków.

RELIGIA

Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy-Niedziela Palmowa.

 

CZWARTEK 02.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK 03.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

INFORMATYKA

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

GRY I ZABAWY LOGICZNE  

RELIGIA

 

 

 

WTOREK 07.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

ŚRODA 08.04.2020

PRZEDMIOT

TEMAT

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

RELIGIA

 

 

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć