Nawigacja

klasa VIII A

ŚRODA 25.03.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

MATEMATYKA

Powtórzenie wiadomości z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa – rozwiązywanie zadań.

2

GODZ. Z WYCHOW.

Skutki niewłaściwych zachowań.

3

JĘZYK POLSKI

Jak Sokrates uczył myślenia? J. Gaarder "Świat Zofii".

4

HISTORIA

 

5

WF chł / Wf dz

Choroby cywilizacyjne - otyłość.

6

FIZYKA

Zjawisko cienia i półcienia- ćwiczenia.

7

GEOGRAFIA

Kanada - środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa cd. 

8

INF chł

Kolorowa płaszczyzna.

 

CZWARTEK 26.03.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

WF chł / WF dz

Pilka siatkowa - doskonalenie odbić piłki./ Doskonalenie odbić piłki sposobem górnym.

2

MATEMATYKA

Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań tekstowych z  rachunku prawdopodobieństwa.

3

HISTORIA

Postalinowska odwilż i mała stabilizacja.

4

JĘZYK ROSYJSKI

W sklepie - towary przemysłowe.

5

JĘZYK POLSKI

Autorytet a konformizm – felietonowe refleksje Sławomira Mrożka.

6

JĘZYK ANGIELSKI

Conditionals. Zdania warunkowe.

7

CHEMIA

Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

8

RELIGIA

Droga krzyżowa z ks.Piotrem Pawlukiewiczem - moja refleksja.

 

PIĄTEK 27.03.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

WDŻ

Rozwój psychoseksualny człowieka

2

WF chł / WF dz

Koszykówka - doskonalenie kozłowania piłki. / Piłka siatkowa - ćwiczenia siatkarskie.

3

JĘZYK POLSKI

Językowe bogactwo wyrazów - poprawne używanie wyrazów.

4

WOS

Organizacje międzynarodowe.

5

JĘZYK ANGIELSKI

Powtórka przed egzaminem - rozwiązujemy przykładowy arkusz egzaminacyjny.

6

MATEMATYKA

Pole powierzchni i objętość brył – powtórzenie.

7

RELIGIA

Quiz - sakramenty święte - powtórzenie materiału.

8

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 30.03.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

FIZYKA

 

2

JĘZYK POLSKI

 

3

GIZL

PRÓBNY

4

JĘZYK ROSYJSKI

EGZAMIN ÓSMOKLASITY

5

WOS

Z JĘZYKA POLSKIEGO

6

JĘZYK ANGIELSKI

 

7

DORADZTWO ZAWODOWE

 

8

 

 

 

 

WTOREK 31.03.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

CHEMIA

 

2

EDB

 

3

JĘZYK POLSKI

PRÓBNY

4

WF dz / WF chł

EGZAMIN ÓSMOKLASITY

5

BIOLOGIA

Z MATEMATYKI

6

MATEMATYKA

 

7

INF dz

 

8

   

 

ŚRODA 01.04.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

MATEMATYKA

 

2

GODZ. Z WYCHOW.

 

3

JĘZYK POLSKI

PRÓBNY

4

HISTORIA

EGZAMIN ÓSMOKLASITY

5

WF chł / Wf dz

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

6

FIZYKA

 

7

GEOGRAFIA

 

8

INF chł

 

 

CZWARTEK 02.04.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

WF chł / WF dz

 

2

MATEMATYKA

 

3

HISTORIA

Konflikt państwa z kościołem

4

JĘZYK ROSYJSKI

Towar czy produkt? Poznajmy leksykę rosyjską.

5

JĘZYK POLSKI

Analiza krótkich i dłuższych form wypowiedzi pisemnej po próbnym egzaminie z języka polskiego

6

JĘZYK ANGIELSKI

Zdania warunkowe typu O i 1 - ćwiczenia gramatyczne.

7

CHEMIA

 

8

RELIGIA

 

 

 

PIĄTEK 03.04.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

WDŻ

 

2

WF chł / WF dz

 

3

JĘZYK POLSKI

 

4

WOS

 

5

JĘZYK ANGIELSKI

 

6

MATEMATYKA

 

7

RELIGIA

 

8

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

FIZYKA

 

2

JĘZYK POLSKI

 

3

GIZL

 

4

JĘZYK ROSYJSKI

 

5

WOS

 

6

JĘZYK ANGIELSKI

 

7

DORADZTWO ZAWODOWE

 

8

 

 

 

WTOREK 07.04.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

CHEMIA

 

2

EDB

 

3

JĘZYK POLSKI

 

4

WF dz / WF chł

 

5

BIOLOGIA

 

6

MATEMATYKA

 

7

INF dz

 

8

 

 

 

 

ŚRODA 08.04.2020

 

PRZEDMIOT

TEMAT

1

MATEMATYKA

 

2

GODZ. Z WYCHOW.

 

3

JĘZYK POLSKI

 

4

HISTORIA

 

5

WF chł / Wf dz

 

6

FIZYKA

 

7

GEOGRAFIA

 

8

INF chł

 

 

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć