• PRZEDSZKOLE - Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie z dnia 29.01.2021r.

    • Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

     z dnia 29.01.2021r.

     o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

      

     podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Zarządzenie nr 5/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 21 stycznia 2021 r.

     Dyrektor Przedszkola Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od 08.02.2021 roku do 19.02.2021 roku.

     Liczba wolnych miejsc wynosi:

     dzieci 3 - 4 - 5 - 6 – letnie: 50 miejsc.

     Zgodnie z art. 153 w ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 100 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

     Druki  można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zspzychlin.edupage.org .

     Żychlin, dnia 29.01.2021r.