• Dlaczego warto dołączyć do uczniów naszej szkoły?

    • ... bo nasza szkoła stara się jak najlepiej wyksztalcić każdego ucznia. Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.

     ...sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego mają sie nauczyć, są oceniani według jawnych i jasnych zasad.

     ...uczy mysleć i rozumieć świat. Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w naszej miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.

     ...rozwija społecznie, uczy wrażliwości. Wychowankowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.

     ...pomaga uwierzyć w siebie. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.

     ...przygotowuje do przyszłości. Uczy języków obcych, posługiwania sie komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

     ...poszerza i rozwija zainteresowania. Oferuje szereg kół zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych.