Nawigacja

Szkoła Podstawowa

Dlaczego warto dołączyć do uczniów naszej szkoły?

... bo nasza szkoła stara się jak najlepiej wyksztalcić każdego ucznia. Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.

...sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego mają sie nauczyć, są oceniani według jawnych i jasnych zasad.

...uczy mysleć i rozumieć świat. Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w naszej miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.

...rozwija społecznie, uczy wrażliwości. Wychowankowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.

...pomaga uwierzyć w siebie. W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.

...przygotowuje do przyszłości. Uczy języków obcych, posługiwania sie komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

...poszerza i rozwija zainteresowania. Oferuje szereg kół zainteresowań oraz zajęć pozalekcyjnych.

Świetlica

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć