Nawigacja

Rekrutacja - Szkoła

Komunikat Dyrektora Szkoły Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie z dnia 23.06.2017 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

z dnia 23.06. 2017 r.

o rekrutacji uzupełniającej dzieci do klasy pierwszej w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

                           

podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) , ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ,1954, 1985, 2169 i z 2017 r. poz. 60), zarządzenia nr 25/17 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 marca 2017 roku oraz pisma znak OZ.4424.1.2.2017 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 20 czerwca 2017 roku.

 

       Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie informuje, że rekrutacja uzupełniająca  dzieci do klasy pierwszej , do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzona w szkole w  terminie od 29 czerwca 2017 roku do 17 sierpnia 2017 roku.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców w terminie od 29 czerwca 2017 roku do 17 sierpnia 2017 roku do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie należą ulice, miejscowości, sołectwa :

a) miasto Żychlin ulice: Dąbrowskiego, Janka Krasickiego, Marchlewskiego, Mikołaja Reja, Narutowicza od nr 69 do nr 102, Łąkowa, Prusa, Hanki Sawickiej, Sienkiewicza, Waryńskiego, Żeromskiego, Okoniewskiego, Tuwima, Fabryczna, Traugutta i Osiedle Traugutta,

b) miejscowości: Wola Popowa ulice Budzyńska, Polna, Żeromskiego,

c) sołectwa: Budzyń, Grabie, Zgoda, Kruki, Tretki.

 

Druki  można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zspzychlin.edupage.org .

 

Żychlin, dn. 23.06.2017r.                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                                                               mgr Piotr Wysocki

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć