Nawigacja

Rekrutacja - Szkoła

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie z dnia 14.03. 2018r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie

z dnia 14.03. 2018 r.

o rekrutacji uzupełniającej dzieci do klasy pierwszej w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019   

podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) , ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ,1954, 1985, 2169 i z 2017 r. poz. 60) oraz zarządzenia nr 7/18 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 22 stycznia 2018r.         

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  im. Jana Pawła II   w Żychlinie  informuje, że rekrutacja uzupełniająca dzieci do klasy pierwszej, do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzona w szkole w  terminie od 20 marca 2018 roku do 30 marca 2018 roku.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców w terminie od 20 marca 2018 roku do 30 marca 2018 roku  do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły. 

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie  należą ulice, miejscowości, sołectwa : 

 a) miasto Żychlin ulice: Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Narutowicza od nr 69 do nr 102, Łąkowa, Prusa, inż. Zygmunta Okoniewskiego, Sienkiewicza, Waryńskiego, Żeromskiego, Spacerowa, Tuwima, Fabryczna, Traugutta i Osiedle Traugutta,

b) miejscowości: Wola Popowa ulice Budzyńska, Polna, Żeromskiego,

c) sołectwa: Budzyń, Grabie, Zgoda (miejscowości: Zgoda, Śleszynek, Oleszcze), Kruki (miejscowości: Kruki, Zarębów, Balików), Tretki (Tretki, Gajew, Dzwonków, Stanisławów).

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie mogą być przyjęte na podstawie wniosku rodziców/prawnych opiekunów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wnioski rodzice składają  w terminie od 20 marca 2018 roku do 30 marca 2018 roku do godziny 15:00 w sekretariacie szkoły. 

Druki  można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zspzychlin.edupage.org . 

Żychlin, dn. 14.03.2018r.                                                                mgr Piotr Wysocki

Przedszkole - Dokumenty

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żychlinie, ul. Żeromskiego 8
    99-320 Żychlin, ul. Żeromskiego 8
  • 24 351-20-47

Galeria zdjęć